vines

Bu bağlanma
Bu bağlanma
Bu bulmaca Mah Jongg benzer. Hedefiniz aynı küpler ortadan...