pile

The Tower of Hanoi ve
The Tower of Hanoi ve
Başka bir yere küme taşıyın. Bir rakamın üzerine...