border

Kara tut
Kara tut
Ve taşımak gibi çok gezegenin okları kullanarak sınırlandırmak...