verse

Trubka Mania
Trubka Mania
Vaším cieľom v tejto hre je vhodné kúsky potrubia tak, že voda...