tiger

Baby tiger
Baby tiger
Dieťa tigra môžu byť odlišné ako v pohodě.