thump

Ránu!
Ránu!
Dokoncení prvý závod, v najkratšom čase, bez nenarazíte stĺpov...