thermometer

Doktor Joe
Doktor Joe
Skúmať chorých zvierat pomocou teplomeru a stereoscopul. Dej hodí...