tasta

Aqua Poklady
Aqua Poklady
Použite šípky presunúť do ponorky a SPACE kľúč k požiaru...