stopping

Krážem Kar
Krážem Kar
Riadiť auto bez zastavenia .. čo najskôr .. a bez nálezu. Musíte...