squares

Purple Pit
Purple Pit
Úlohou je dostať všetky do 9 štvorcov. Ak to chcete, stlačte na...
Čísla
Čísla
Čísla Herné stretnutia, ktoré budete testovať zručnosti...
Sudoku Fun
Sudoku Fun
Vyplňte plány tak, aby každý stĺpec, každá séria a každý...
Flip Kocky
Flip Kocky
Pravidlo je jednoduché: otáčať kocky tak, že body na konci...
Čtverce
Čtverce
Miniclip na námestiach je Tetris hra s osobitnými predpismi....