sled

Zjazdové Dobrodružstvo
Zjazdové Dobrodružstvo
Sáňkařská kopca do silného varu a vyhnúť sa prekážkam