send

Champions 2
Champions 2
Cieľ: Štyri skupiny. Šestnásť tímov. Poslať do Rumunska vo...
Star Gezeru
Star Gezeru
Použitie myši pre nastavenie smeru a stlačte ľavé tlačidlo pre...
Roztoča Black Circle
Roztoča Black Circle
Cieľ: Poslať loptu na prijímači, otáčaním displeja a vyhnúť...
Nebezpečný Dave
Nebezpečný Dave
Hranie s kliknutím myši na začiatok pre vás cyklistov, potom...
Alien únosov
Alien únosov
Ste cudzinec. Ty misie: uniesť právo ľudí / zvierat a poslať ich...
Hollywood Revenge
Hollywood Revenge
Brad Pitt sa rozhodol brániť Hollywoode Paparazzi. Pomôžte mu ho...
Euro 2008
Euro 2008
Euro 2008 - Skupina štyri. Šestnásť tímov. Poslať do Rumunska...
Scooby Doo
Scooby Doo
Shaggy a Scooby pomôže priatelia, ktorí sú v núdzi, je potrebné...