secretary

Tajomník Barbie
Tajomník Barbie
Barbie si našiel nové zamestnanie: sekretárka. Čo ona nevie, je,...