scoru

3D SWAT
3D SWAT
Vytiahnite ako mnoho cieľov a ušetrili score ukázať, ako dobrý...