rusty

Rusty Planet
Rusty Planet
Použite šípky pre posun hore, SPACE kľúč k streľbe zbraň, a...