russian

Vojak X
Vojak X
Ste vojak a utiekol s veliteľom armády poznať. Máte veľmi...
Ivan Drago
Ivan Drago
Večný súper z Rocky Balboa, ruský Ivan Drago vrátil, aby obnovil...