resolution

Sudoku Fun
Sudoku Fun
Vyplňte plány tak, aby každý stĺpec, každá séria a každý...