ratsuk

Ratsuk
Ratsuk
Platnosť súpera do pozície bez platného posunúť