pure

Angela
Angela
Angela je jedna z dievčat, ktorá je rovnako čistý ako aj mimo nej.