prevent

Veľká odskočiť
Veľká odskočiť
Návod: Pomocou šípok pohybovať hore a zhromažďovať všetky...