potrà

Blix
Blix
Tu sú typu puzzle, kde musíte vysťahovať tak, aby kúsky na formu...