opponnent

Soccer Rush
Soccer Rush
Manuevuer hráč na skóre proti počítačom riadený opponnent