obstcole

Shrek Snímok
Shrek Snímok
Použite SPACE kľúč k začatiu Shrek, ale buďte opatrní, ak hod...