needle

Vstrekovacie Skúsenosti
Vstrekovacie Skúsenosti
Usiluje sa o injekčnú ihlu správne