mount

Zbiera tehly
Zbiera tehly
Collect zhromažďovať všetky tehly červené tehly pre dokončenie...