killing

Highway hunter
Highway hunter
Hunter autostraziiCondu auta v smere diaľnice a zabíja ostatní...