kerry

Kerry Bush Bash
Kerry Bush Bash
Stop im útočiť navzájom prezidentské debaty
Občan Kerry
Občan Kerry
Catchy padajúce predmet v tejto politickej hry
Bush versus Kerry
Bush versus Kerry
Pit prezidentského kandidáta v tomto boxu hra