invitation

Barbie a Ken 3
Barbie a Ken 3
Barbie dostal pozvanie do kaviarne na Ken. Nadšen, ale aj nadšený,...
A chodiť 2
A chodiť 2
Barbie chce ísť na prechádzku cez resort, ale nevím, aké...