improving

3D tanky
3D tanky
Použite šípky na cieľ, stlačte MEDZERNÍK strieľať a stlačte...