havoc

Bleskový Svetovej hry
Bleskový Svetovej hry
Drop bômb a vytvoriť katastrofu v meste