getaway

Garus útek
Garus útek
Použite šípky hore a dole sa pohybovať hore a stlačte MEDZERNÍK...
Úrad útek
Úrad útek
Veľmi jednoduché 1. osoba strelec, ktoré sa konajú v kancelárii...