gandacelul

Gandacelul
Gandacelul
Použitie myši na zvýšenie prekážok v ceste gandacelului.