fix

Kotol Rozpis
Kotol Rozpis
Opraviť kotol zhromažďovaním jeho častí.