faci

Vojak X
Vojak X
Ste vojak a utiekol s veliteľom armády poznať. Máte veľmi...