error

Zničiť počítač
Zničiť počítač
Nie je možné, nesmie byť nikdy nemal problémy s počítačom....