elevator

Výťah
Výťah
Určite znak pred výťahom dvere zatvorí