ecranului

Alien
Alien
Prejsť na plošine pred použitím šípky a dosiahnuť polovice...