earned

Získali
Získali
Séria Brothers in zbraní je iný strelec, na ktoré sa vaša misia...