droids

Svetelný praxe
Svetelný praxe
Pomocou myši, aby sa zamerala na prichádzajúce Droid. Zastre je...