connecting

Chain Reaction
Chain Reaction
Atómovej bomby sa aktivuje po pripojení k inému bomba. Sa snažia...