compose

Byť umelcom!
Byť umelcom!
Byť umelcom! Indický poraziť na bubny, komponovať vlastné...