compared

Hulk Bad Nadmorská výška
Hulk Bad Nadmorská výška
Hulk v tejto hre by mali byť vo väčšej výške oproti krajine....