closes

Máte v pamäti, brácho!
Máte v pamäti, brácho!
Máte v pamäti, brácho! Áno 6 na kocky sa dostať von z hradu,...
Výťah
Výťah
Určite znak pred výťahom dvere zatvorí