checker

Čínsky Dáma
Čínsky Dáma
Čínsky kontrolór vykonáva vo Flash