chase

Stitch Speed Chase
Stitch Speed Chase
Použite šípky pre posun hore a stlačte MEDZERNÍK pre spustenie...
Chopper Chase
Chopper Chase
Ako ďaleko môžeš ísť bez shazovat vaša helikoptéra?
Stitch Speed Chase
Stitch Speed Chase
Pomôžte mu chytat Stitch tvorov na ostrove. Títo tvorovia sú...