caterpillar

Caterpillar Smash
Caterpillar Smash
Smash je škaredé húsenice, ako sa zdá.