bojo

Bojo
Bojo
Zbierať bomby pred tým, než vybuchne. Musíte len 5 životov