bete

Letieť
Letieť
Mottom tejto hry je nasledujúci: Ak možno chytiť dva plávať bete...