atoms

Atómovú
Atómovú
Aby číslom v závislosti na farebnej získať čo najviac bodov....