allocated

Hot Shot
Hot Shot
Hodnotiť ako mnoho cieľov je to možné v rámci času vymedzeného
Coball
Coball
Odstráni všetky guľôčky v rámci času vymedzeného
Obsoleter
Obsoleter
Získavať body do streleckých terčov čo môžete v okamihu...